Ostatnia kolejka przesunięta!

fbl 15102017 74 20171016 1340325859

 

Ze względu na prognozowane wysokie temperatury w najbliższy weekend -

ostatnia, czerwcowa kolejka zostaje przesunięta na sierpień!

Tym samym życzymy wszystkim ligowcom udanej przerwy wakacyjnej!